1. Purata bagi 4 nombor ialah 9.3. Tiga daripada nombor itu ialah 7.9, 8.6, 8.7. Apakah nombor yang keempat?


2. Bapa Alias diberi upah RM80.75 untuk tempoh bekerja selama 8.5 jam. Hitung jumlah upah yang diterima oleh bapa Alias bagi tempoh 2.5 jam.


3. Ibu Ai Lee membeli 15 botol jus strawberi yang berisi padu 2.5 liter setiap botol. Dia menuangkan jus itu sama banyak kedalam beberapa biji gelas. Setiap gelas berisi padu 0.3 liter. Hitung bilangan gelas yang diperlukan.

2

Jawapan

2016-02-29T14:23:19+08:00
1) 7.9 + 8.6 + 8.7 + x ÷ 4 = 9.3 25.2 + x = 37.2 x = 12 2) RM 80.75 ÷ 8.5 = RM 9.50 RM 9.50 x 2.5 = rm 23.75 3) 15 x 2.5 = 37.5 liter 37.5 ÷ 0.3 = 125 gelas
2016-03-02T22:00:19+08:00
1. 9.3×4 - (7.9+8.6+8.7) = 12
2. rm80.75 ÷ 8.5 × 2.5
3. 15 × 2.5L ÷ 0.3