Jawapan

2016-02-29T20:23:59+08:00
1. Mempertahankan perpaduan negara melalui kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum supaya negara sentiasa aman.

2. Menghayati sejarah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu bagi meningkatkan kesedaran kepada generasi muda seterusnya meningkatkan rasa bersyukur dan perasaan cinta kepada negara yang menebal.

3. Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan terutama ilmu berkaitan sains dan teknologi agar kita dapat mengangkat negara sebaris dengan negara maju.

5. Mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Pemimpin yang berilmu pengetahuan dapat menerajui negara dengan baik. Dengan kebijaksanaan & ilmu yang tinggi membolehkan kita memilih yang mana baik & mana buruk.
2016-02-29T20:24:44+08:00
Menguatkuasakan undang2
mengeratkan hubungan tali sillaturrahim antara kaum
hindari sikapdengki dalam diri setiap kaum terhadap kaum lain