Jawapan

2016-03-02T14:51:23+08:00
Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan selamat. Kita dapat menjalani kehidupan, mencari nafkah dan dapat menunaikan tanggungjawab serta tuntutan agama dengan selesa. Kita juga tidak perlu bimbang di atas keselamatan keluarga kita.
Semua ini dapat dilakukan kerana kita sentiasa berwaspada, sentiasa bekerjasama dan paling penting kita dapat menghalang tercetusnya kegiatan yang boleh mendatangkan bahaya. 

Sebenarnya asas keutuhan dan kemakmuran sesebuah negara, adalah berpaksikan kepada keselamatan dan juga keharmonian hidup. Dahulu, sejarah telah menunjukkan pada tahun 1945 sehingga 1989 kezaliman dan keganasan Parti Komunis Malaya (PKM) menyebabkan ramai yang terkorban dan kemusnahan harta benda. Masyarakat ketika itu hidup di dalam ketakutan.

Di atas tindakan bekas anggota PKM inilah, diisytiharkan Darurat pada tahun 1948. Pada tahun 1960, Ordinan Peraturan Darurat 1948 tersebut diubahsuai dan digubal di Parlimen menjadi Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (AKDN) untuk menjamin keselamatan negara kita. 

Kita perlu sedar bahawa keselamatan tidak dapat diperolehi dengan mudah. Kita perlu bertanggungjawab dan berusaha untuk menjaga keluarga, masyarakat, harta benda dan tanahair kita ini daripada sebarang bentuk ancaman. 

KESELAMATAN
TANGGUNGJAWAB BERSAMA


Setiap rakyat Malaysia bertanggungjawab. Anda sebenarnya membantu dalam membenteras jenayah, membasmi penyalahgunaan dadah, menjaga institusi kejiranan dan lain-lain ancaman tanpa disedari.

Di negara ini jabatan dan agensi kerajaan berperanan dan bertanggungjawab sepenuh masa bagi memastikan keselamatan negara terjamin. 

Angkatan Tentera Malaysia mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman luar disamping memastikan kepentingan-kepentingan strategik negara terus terpelihara.

Polis DiRaja Malaysia bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dalam negara dan ketenteraman awam terpelihara. Ia dilaksanakan melalui penguatkuasaan undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Parlimen.

Agensi Antidadah Kebangsaan pula memastikan masyarakat Malaysia bebas dari dadah. Agensi ini bertanggungjawab memerangi, mencegah, membenteras, membendung dan merawat serta membimbing mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. 

Banyak lagi jabatan dan agensi lain yang secara langsung atau tidak langsung turut terlibat memastikan keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Walau bagaimanapun tanpa kerjasama anda, jabatan dan agensi terlibat sukar melaksanakan tanggungjawab mereka sepenuhnya bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan kita.