Lengkapkan ruang kosong di dalam rajah di bawah bagi menerangkan tentang dasar pentadbiran tentera Jepun di Tanah Melayu daripada aspek politik, ekonomi dan sosial.
Ekonomi
Eksploltasi ekonomi
Jepun mengeksploitasi ekonomi Tanah Melayu untuk kegiatan (i)___________________dan untuk membiayai peperangan.

Pengenalan ekonomi kawalan
Pentadbiran tentera Jepun di Tanah Melayu melaksanakan ekonomi (ii)____________________Bagi mengatasi kekurangan bekalan makanan pula, (iii)___________________makanan dilaksanakan.


# sejarah oxford fajar tingkatan 3 bab 1 pt3

1

Jawapan

2016-03-03T18:11:53+08:00
(i) perindustrian
(ii) sara diri
(iii) catuan