Jawapan

Jawapan Paling Bijak!
2016-03-03T17:14:24+08:00
 Simbiosis
Hubungan antara dua spesies yang berlainan yang hidup bersama. Ada yang mendapat faedah, dan ada yang mendapat kerugian.

a) Komensalisme
Komensalisme ialah interaksi antara dua organisma, dengan satu organisma mendapat faedah daripada organisma lain tanpa menjejaskannya.

b) Mutualisme
Mutualisme adalah interaksi antara dua organisma dengan kedua-duanya mendapat faedah.
 
c) Parasitisme
Parasitisme ialah hubungan interaksi antara dua organisma, dengansatu organisma mendapat faedah, manakala yang satu lagi mendapat kerugian. 
2 5 2
2016-03-03T19:50:49+08:00
Simbiosis berlaku apabila haiwan-haiwan bergantung atau bekerjasama dengan haiwan yang lain.
1 5 1