1) Hasil tambah dua nombor ialah 18. Tuliskan hasil darab dua nombor itu sebagai satu ungkapan kuadratik.

2) Seketul batu dilontarkan tegak ke atas dan tingginya selepas masa t saat diberi oleh (22t - 5t^2) m. Cari masa yg diambil oleh batu itu untuk mencapai ketinggian 21 meter

1

Jawapan

2016-03-02T21:03:30+08:00
Soalan 1 :
x+y = 18 ----(1)
x= 18-y ----(2)
xy ----(3)

(18-y)y
= 18y-y²

Soalan 2 :

22t - 5t² = 0
(t-0)(5t-22) = 0

t = 22/5