Jawapan

2016-03-02T21:48:45+08:00
Minat lebih cenderung kepada gajet-gajet seperti telefon dan sebagainya.
1 3 1
2016-03-02T22:10:34+08:00
 
Terdapat beberapa penjelasan mengenai punca devian. Teori fungsionalisme menganggap deviansebagai disfungsi pada struktur sosial. Teori konflik mengatakan devian merupakan tindakangolongan tertindas terhadap pihak minoriti yang menindas. Teori subbudaya dan deprivasi statuspula berpendapat devian berpunca daripada budaya kumpulan yang berbeza dengan budayamasyarakat besar. Deprivasi selalu berpunca daripada kekurangan ekonomi dan kelemahan emosi.Remaja terutamanya daripada latar belakang kelas sosial rendah yang tidak berjaya dalam akademikmengalami kekecewaan dan tekanan status lalu bertindak melakukan devian.Teori interaksionisme melihat devian sebagai sesuatu yang subjektif dan merupakan suatu prosessosial. Pelajar sengaja memilih tingkahlaku tertentu mengikut kemahuan mereka yang sesuai dengancara mereka menginterpretasi sesuatu. Kajian Tattum (1986) mendapati bahawa pelajar sengajamelakukan devian sebagai teknik neutralisasi dalam interaksi mereka. Menurut Merton (1938)terdapat empat jenis devian iaitu inovasi (suatu cara memenuhi matlamat dengan cara yang salah),ritual (tindakan mengulang perbuatan), undur (seseorang yang tidak lagi berminat denganmatlamatnya lalu melakukan alternatif lain sebagai tindakan ) dan menentang (menolak matlamatpersekolahan dan menggantikannya dengan matlamat lain
1 3 1