Dalam tempoh darurat, negara kita yang ketika itu diketuai oleh tokoh-tokoh berikut telah mengambil langkah yang bersungguh-sungguh untuk membanteras ancaman komunis. Lengkapkan maklumat di bawah tentang langkah tersebut


a) Sir Edward Gent

Tindakan : Mengisytiharkan Darurat

(i) Kerajaan menguatkuasakan __________ bagi membendung ancaman komunis.
(il) Penguatkuasaan undang-undang tersebut membolehkan kerajaan ________ sesiapa yang disyaki terlibat dalam kegiatan komunis.
(iii) Anggota keselamatan juga dibenarkan menggeledah _____________ dan memindahkan penduduk ke ____________ baru.


# sejarah tingkatan 3 bab 3 pt3

1

Jawapan

2016-03-03T22:51:27+08:00
(i) Undang-undang Darurat 1948
(ii) menahan
(iii) rumah kediaman // petempatan