Darurat yang berlangsung selama 12 tahun meninggalkan kesan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Lengkapkan maklumat berkaitan aspek Politik berikut:

(i) Penguatkuasaan Undang-undang Darurat
Kerajaan menguatkuasakan undang-undang ini bagi membendung gerakan komunis dan gerakan kebangsaan lain yang berhaluan _____________________________________________________________


(ii) Kelonggaran syarat kerakyatan
Syarat kerakyatan kepada orang bukan Melayu dilonggarkan. Tujuannya adalah supaya golongan ini tidak memihak kepada _____________________________________________________________


(iii) Mempercepat kemerdekaan negara
Faktör penting yang mempercepat kemerdekaan kepada Tanah Melayu ialah __________________________________ . Kemerdekaan yang diperoleh Tanah Melayu akan menyebabkan PKM tiada alasan untuk meneruskan perjuangannya dalam menentang penjajah.

(iv) Penubuhan Malayan Chinese Association (MCA)
Penubuhan MCA merupakan suatu usaha bagi melibatkan orang _________________________________ dalam pertubuhan haluan kanan. Orang Cina mula menunjukkan minat dengan membantu kerajaan membanteras komunis. Di samping itu, juga untuk mengikis pandangan negatif penduduk yang menganggap semua orang Cina adalah pengganas komunis.


# sejarah tingkatan 3 bab 3 pt3

1

Jawapan

2016-03-03T22:53:07+08:00
(i) kiri
(ii) komunis
(iii) pengisytiharan darurat
(iv) Cina