Jawapan

2016-03-05T12:17:30+08:00
- interaksi yang berlaku diantara spesies yang sama atau berlainan untuk mendapatkan makanan, air, tempat perlindungan, pasangan. Terdapat pelbagai jenis interaksi seperti mangsa-pemangsa, persaingan dan simbiosis yang terdiri daripada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme