Aeron,clyment dan jackley berkongsi membiayai kos jamuan hari lahir bapa mereka mengikut nisbah 4:3:5 .Jumlah perbelanjaan kos jamuan hari lahir itu ialah RM 600.Sementara itu,Farid,Olivia dan Reivian berkongsi membiayai kos jamuan hari lahir bapa mereka mengikut nisbah 3:2:4.Farid membayar RM 210 untuk jamuan tersebut. a)cari jumlah wang yang dibayar oleh jackley b)nyatakan nisbah wang yang dibayar oleh aeron kepada wang yang dibayar oleh olivia c)siapakah yang membayar paling banyak membiayai kos perbelanjaan jamuan hari lahir?

1

Jawapan

2016-03-09T21:31:00+08:00
aeron: clyment: jackley
4 : 3 : 5 =12 = RM 600


farid : olivia : reivian
3 : 2 : 4 =9 farid =RM 210

a) jackley?
b) nisbah wang aeron _ olivia ?
c) paling besar

aeron= 600 × 4 ÷ 12 =200 200+150+ 250=600
clyment = 600×3÷12=150
jackley = 600×5÷12=250210 ÷3 =70


olivia =70 ×2 =140

reivion=70×4=280

a) ) jackley =RM 250

b) ) nisbah wang aeron _ olivia

aeron : olivia
200 : 140
200÷140
= 10 : 7

c) paling besar = Reivian