Jawapan

2016-03-10T15:06:23+08:00
- Mod adalah nilai yang paling kerap wujud di dalam set data, mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi.
- Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik.
- Min dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut.

Contoh pengiraan :

*Set Data Ukuran berat in class*

Berat = Jumlah anak
20 = 3
25 = 3
30 = 4
32 = 5

Mod = Nilai berat yang kerap wujud → 32 (5 anak)
Med = 20,20,20,25,25,25,30,[30],30,30,32,32,32,32,32
       = 30 (titik tengah)
Min = Jumlah Semua nombor : Bilangan nombor
      = 415 : 15
      = 27, 66
      = 28
2016-03-10T20:26:02+08:00
Jika median itu (titik tengah) itu mempunyai dua (genap) , tolakkan due nombr trsbut kemudian bhagi dua . jadi dpt la median