Jawapan

2016-03-09T23:00:15+08:00
Internet merupakan rangkaian maklumat antarabangsa yang terbesar di dunia yang memungkinkan kita saling bertukar informasi mahupun data maklumat. ’Dunia Tanpa Sempadan’ adalah satu istilah yang sinonim dengan internet.  Penggunaan jaringan internet kini semakin meluas ke serata dunia di era zaman moden ini.
 Antara kebaikan penggunaan internet kepada pelajar ialah melalui internet, kita akan menerima maklumat dengan mudah dan pantas. Carian maklumat juga tidak dihadkan. Maklumat carian juga bukan sahaja dalam bentuk teks tetapi juga dalam bentuk bergambar rajah mahupun jadual, carta grafik, audio, animasi dan lain lain dalam bentuk media elektronik.
 
Selain itu,  pelajar juga dapat menambah kenalan daripada penggunaan internet. Hal ini kerana laman social seperti Facebook dan Twitter kini telah menjadi virus epidemik dalam kalangan pelajar di seantera dunia. Oleh itu, pelajar boleh bertukar-tukar maklumat mahupun pendapat melalui kenalan daripada laman sosial. Tambahan pula, pelajar boleh menggunakan internet sebaik-baiknya dengan mencari pelbagai latihan untuk dijadikan latihtubi untuk persediaan peperiksaan.