Jawapan

2016-03-10T16:45:15+08:00
Langkah memanfaatkan kekayaan demi kesejahteraan dan kemakmuran negara:
> Membina petempatan untuk rakyat yang tidak mempunyai tempat tinggal.
> Mebiayai pendidikan bagi kanak-kanak yg datang daripada keluarga miskin.
> Memajukan ekonomi pelancongan dengan mewujudkan tempat-tempat yang       menarik untuk dilawati.
> Membina klinik,hospital yang tidak memerlukan kos yang tinggi seperti Klinik 1     Malaysia untuk membantu rakyat yang kurang berkemampuan.