Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-11T14:43:23+08:00
Memperluaskan program vendor.1m

Membantu PKS mengatasi masalah pemasaran produk kerana pasaran produk PKS ditentukan oleh industri skala besar.½m

Program ini diselaraskan oleh MITI.Contoh, proton telah melantik beberapa vendor melalui skim komponen proton.½m

Menubuhkan perbadanan pembangunan PKS.1m

SMIDEC ditubuhkan untuk menyelaras program PKS khususnya dalam pemberian pinjaman.½m

SMIDEC juga dapat mengawal dan meningkatkan kualiti produk PKS di samping memodenisasi PKS.Mengembangkan usaha R&D ½m
1 5 1