Jawapan

2016-03-12T13:40:17+08:00
1. SINOPSIS KURSUS Kursus ini menerangkan objektif, konsep dan definisi serta liputan Penyiasatan Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah. Maklumat yang diperoleh daripada isi rumah juga akan didedahkan melalui pengenalan kepada borang soal selidik. Kursus ini juga menjelaskan berkenaan statistik yang boleh dihasilkan daripada data pendapatan dan perbelanjaan. Peserta juga akan didedahkan dengan kemahiran dalam membuat analisis, menginterpretasi dan mempersembah data. 2. OBJEKTIF KURSUS i. Menerangkan konsep, definisi, sumber data dan liputan dalam Penyiasatan Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah; ii. Memberikan pengetahuan apakah maklumat yang dipungut daripada isi rumah dan pembolehubah yang terlibat dalam penyiasatan melalui pengenalan kepada borang soal selidik; iii. Memberikan kemahiran dalam menganalisis data pendapatan dan perbelanjaan isi rumah dengan menggunakan perisian STATA. iv. Peserta boleh membuat interpretasi berkenaan statistik yang dihasilkan dan mempersembah data menggunakan teknik dan kemahiran yang dipelajari. 3. TEMPOH/MASA i. Tempoh : 5 hari ii. Masa : 8.00 pagi - 5.00 petang 4. KUMPULAN SASARAN Pegawai Gred 27-40 5. METODOLOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Kuliah ii. Latih amal iii. Perbincangan berkumpulan iv. Pembentangan secara berkumpulan berasaskan masalah (problem base learning).