Jawapan

2016-03-11T17:02:55+08:00
-Penduduk menikmati taraf hidup yang baik.
-Nilai eksport Negara-negara ini adalah tinggi dan mencukupi bagi membiayai perbelanjaan Negara.
-Kadar pertambahan semula jadi yang rendah meninggalkan kesan kepada Negara kurang penduduk, iaitu;

·   Sumber semula jadi yang ada tidak dapat dibangunkan sepenuhnya.

·   Sumber semula jadi yang diterokai tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya dan hasil pengeluaran berlebihan dapat dieksport.

·   Tidak mengalami kekurangan bekalan makanan kerana bekalan makanan melebihi keperluan penduduk.

·   Permintaan terhadap makanan tidak banyak bertambah.

·   Mengalami masalah kekurangan tenaga kerja mengalami kurang penduduk( Kanada dan Australia).

Kanada, Australia dan Brazil mempunyai sumber alam seperti sumber hutan dan mineral yang banyak.Negara-negara ini mempunyai sector pertanian, perikanan dan perindustrian yang maju.Pengeluaran hasil pertanian adalah tinggi kerana menggunakan teknik penanaman yang moden.Pengalaman makanan dan penduduk lebih berkhasiat, seimbang dan kemudahan perumahan adalah baik.Amalan pemakanan yang berkhasiat menyebabkan jangka hayat adalah panjang.
-Kemudahan asas yang disediakan oleh kerajaan di Negara-negara ini adalah baik dan lengkap seperti bekalan air, elektrik, hospital, pengangkutan dan perhubungan.
-Di Kanada, 100% penduduknya dapat menikmati bekalan elektrik, manakala di Australia 99.5% dan di Brazil 92% penduduknya dapat menikmati bekalan elektrik.Penduduk Negara-negara ini dapat hidup dengan selesa.