Jawapan

2016-03-12T14:04:19+08:00
1. pelari                - Semua pelari bersedia di garisan permulaan sebelum acara
                                 lari pecut 100m bermula.
2. pemborong      - Hasil tanamannya dijual kepada pemborong.
3. pendatang       - Kerajaan tidak menggalakkan pendatang asing yang haram.
4.
 pengguna         - Kita perlu menjadi seorang pengguna yang bijak.
5. pengelap          - Kain pengelap merupakan kain yang usang.
6. pelajar              - Semua pelajar diminta beratur.
7. perasap            - Rumah biasanya dilengkapi dengan perasap.
8. ketua                 - Ketua kelas perlu menjadi contoh kepada murid lain.
9. jururawat          - Aminah bercita-cita menjadi seorang jururawat.
10. maharaja        - Maharaja Jepun meluaskan pengaruh sehingga ke China.
11. tatabahasa     - Ujian Bahasa Melayu kali ini menekankan aspek      
                                  tatabahasa.
12. prasekolah     - Kanak-kanak menerima pendidikan prasekolah sebelum  
                                  masuk sekolah rendah.
13. subtopik          - Subtopik ini perlu dikuasai sebelum ujian.
14. supranasional- Bahasa yang penting pada masa akan datang ialah bahasa
                                   yang bersifat supranasional.
15. ekabahasa     - Soalan Sains diuji dalam bentuk ekabahasa.
16. dwibahasa     - Kerajaan memperkenalkan pengajaran dwibahasa dalam 
                                 subjek Sains dan Matematik.KATA KERJA
1. melukis           - Adik melukis gambar.
2. membaca        - Saya suka membaca buku.
3. mendaki          - Ayah mendaki gunung.
4. mengajar         - Guru mengajar di kelas.
5. mengecat        - Pekerja mengecat pintu itu..
6. memperisteri  - Baginda memperisteri seorang Puteri dari Pasai.
7. bermain           - Mereka sedang bermain bola di padang.
8. berasa              - Saya berasa gembira.
9. belajar              - Murid-murid sedang belajar di bilik darjah.
10. terjatuh          - Lina menangis kerana terjatuh.
11. diberi              - Gula-gula ini diberi oleh kakak saya. 
12. diperbuat       - Beg itu diperbuat daripada kulit ular.KATA ADJEKTIF
1. tertinggi - Chee Meng ialah murid tertinggi di kelas 2A.
2. terendah- Dalam susun lapis masyarakat Melayu lama, golongan yang 
                       terendah ialah hamba.
3. secantik - Siti secantik emaknya.
1 5 1