Jawapan

2016-03-12T15:16:36+08:00
Semangat untuk membantu jiran ketika susah atau senang dengan ikhlas
2016-03-12T15:20:49+08:00
Didalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak terlepas daripada mempunyai semangat kejiranan. Peribahasa Melayu juga ada menyebut ‘Ibarat aur dengan tebing’, peribahasa tersebut dapat menggambarkan betapa rapat dan utuhnya silaturahim didalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, semangat membawa maksud perasaan hati atau perasaan manakala jiran pula membawa maksud orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang tetangga.
Manakala dari segi istilah syarak, jiran bermaksud orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita samada di kanan, kiri, depan ,belakang, atas mahupun ditingkat bawah hingga 40 biah rumah dari setiap penjuru. Dalam perkataan Arab, jiran membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah atau tetangga. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa semangat kejiranan membawa erti satu suasana dan perhubungan yang positif dalam satu-satu kawasan kejiranan.                       Jiran ialah orang yang paling hampir dengan kita selain daripada keluarga kita sendiri. Jiran sangat penting kerana merekalah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita sekiranya kita berada didalam kesusahan.  Pepatah Melayu ada menyatakan bahawa ‘ Jiran sepakat membawa berkat’. Jadi kita perlulah membangkitkan semula semangat kejiranan yang semakin tipis dalam kalangan masyarakat kita hari ini terutamanya masyarakat kota supaya kita lebih bersatu hati.
1 5 1