Jawapan

2016-03-15T20:55:02+08:00
Subjek ialah kata yang menyatakan subjek sebagai pelaku
  • Pengguna Brainly
2016-03-15T21:03:40+08:00
Hai..
]
a. Subjek- Subjek ayat biasanya terdiri daripada frasa nama.- Frasa kerja dan frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa nama juga boleh menjadi
  subjek dalam ayat.- Frasa nama subjek boleh terdiri daripada kata nama am, kata nama khas, kata nama    
   terbitan, kata ganti nama diri, dan kata ganti nama tunjuk.