Jawapan

2016-03-18T12:56:36+08:00
Penanda wacana ialah seperti , selain itu , seterusnya , antaranya , di samping itu , selepas itu dan akhir sekali .. Penanda wacana juga boleh ditulis seperti , kita seharusnya , kita sewajarnya , kita haruslah , kita mestilah , dan kita sepatutnya ..
Penanda wacana ialah perangkai ayat untuk menentukan perkaitan atau kesinambungan antara satu idea dengan satu idea yang lain dalam ayat atau perenggan. Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan.Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai perpautan yang lengkap.
2016-03-18T12:57:14+08:00
Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat. Kegagalan untuk menggunakan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap.
1 5 1