Jawapan

2016-03-18T23:19:12+08:00
Kertas pemahaman terbahagi kepada 2 bahagian a dan b.

bahagian a
20 soalan-20 markah

Bahagian b
5 soalan-30 markah

Jumlah--50 markah

Tempoh--1 jam 15 minit


Kertas penulisan terbahagi kepada 3 bahagian iaiti a,b dan c.

Bahagian a--
1 soalan-10 markah

Bahagian b--
1 soalan-15 markah

Bahagian c--
2 soalan,jawab satu sahaja

Jumlah--50 markah

Tempoh--1 jam 15 minit