-kewujudan pelbagai aliran sekolah -parti politik berasaskan kaum -kesan dasar penjajahan british -sikap individukistik dalam masyarakat
-sikap individulistik dalam masyarakat

Jawapan

2014-07-03T14:11:27+08:00