Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-21T13:37:40+08:00
Sistem Ekonomi Campuran1 Sistem ekonomi campuran ialah satu sistem iaitu pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi.2 Mekanisme harga berfungsi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi dan pada masa yang sama kerajaan juga campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mekanisme harga.Contoh: Malaysia menggmalkan sistem ekonomi campuran.Mempunyai ciri-ciri seperti yang berikut:1. Keputusan ekonomi ditentukan oleh pihak swasta dan pihak awamMekani'sme harga masih berfungsi untuk menyelesaikan seba­hagian daripada masalah asas ekonomi. Pihak swasta menge­luarkan barang yang dikehendaki oleh masyarakat dengan bermatlamat memaksimumkan keuntungan. Kerajaan pula campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mengeluarkan barang awam yang gagal disediakan oleh mekanisme harga. Kerajaan juga menentukan harga di pasaran melalui dasar harga minimum dan dasar harga maksimum. Kerajaan turut mengggunakan pencu­kaian dan subsidi untuk mempengaruhi peruntukan sumber dalam ekonomi. Keputusan ekonomi yang dibuat oleh kerajaan bertujuan untuk meningkatkan taraf kebajikan rakyat.2 Faktor pengeluaran dimiliki oleh pihak swasta dan kerajaanIndividu mempunyai kebebasan untuk memiliki dan mengumpul kekayaan persendirian serta menentukan cara penggunaan faktor Pengeluaran. Namun begitu, kerajaan juga mengawal penggunaan sumber supaya sumber ekonomi dapat digunakan dengan cekap dan teratur untuk kepentingan bersama, misalnya kawalan atas aktiviti pembalakan. Kerajaan juga menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang strategik yang tidak dapat dikeluarkan oleh sektor swasta seperti penyediaan prasarana dan perkhidmatan pertahanan.
1 3 1