Jawapan

2016-03-21T18:26:12+08:00
Antara faktor yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi Malaysia ialah perkembangan teknologi maklumat . Teknologi maklumat merupakan dasar negara yang berobjektifkan kepada pencapaian Wawasan 2020. Teknologi ini memberikan kemajuan ekonomi dari pelabagai dimensi , antaranya ialah dari segi pembuatan . Contohnya , pembuatan cip elektronik dan bahan-bahan lain . Selain itu , teknologi ini juga menyumbang kepada kestabilan ekonomi negara dari segi pelaburan yang melibatkan syarikat-syarikat tempatan dan juga syarikat-syarikat multinasional . Sebagai bukti , Multimedia Super Corridor yang berjaya membuka ruang dan platform untuk mencapai negara Malaysia yang stabil dari segi ekonominya .