Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-21T21:39:36+08:00

Kempen Cintai Sungai Kita pertama kalinya dirasmikan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) pada 1993, untuk mendidik pihak awam akan kepentingan sungai dan alam sekitar dalam kehidupan kita dan pada masa yang sama menonjolkan keadaan kritikal pencemaran yang dihadapi oleh sungai kita. Malaysia mempunyai sekitar 150 lembangan sungai yang besar dimana hampir 100 daripadanya terletak di Semenanjung Malaysia, dan selebihnya di Sabah dan Sarawak. Kebanyakan sistem sungai, terutamanya yang berdekatan penempatan penduduk dan pembangunan industri menderita akibat paras pencemaran yang sangat serius. Sungai yang mengalir melalui kawasan penempatan yang padat termasuk bandar dan kawasan perumahan sering dicemari dengan sisa pejal dan hakisan tanah sehingga ke tahap pencemaran dimana ia tidak berupaya mengekalkan kehidupan akuatik apalagi sekatan laluan yang menyebabkan banjir kilat. Hakisan tanah yang disebabkan oleh pembangunan tanah di kawasan sekitar dan pengeluaran air yang tidak dirawat dari kilang berdekatan menambahlagi kepada paras pencemaran yang tinggi. Buangan toksik ini bukan sahaja memusnahkan kehidupan akuatik malah tumbuhan persekitaran, flora dan fauna yang disebabkan oleh paras keasidannya yang tinggi.

Kempen tersebut berjaya mencapai beberapa objektif dan matlamat; dengan itu lebih banyak yang perlu dilakukan. Kempen Cintai Sungai Kita, merupakan satu lagi usaha JPS untuk menggalakkan kesedaran awam, empati dan penjagaan terhadap sungai kita dan usaha bersepadu yang telah dilakukan untuk membersihkan sungai kita di seluruh negara. Selain daripada program pendidikan dan kesedaran yang berterusan, kempen pada tahun ini yang merangkumi Program Pembersihan Sungai, Mencantikkan Sungai, Pemuliharaan Pencemaran, Sungai Angkat dan Pendidikan mensasarkan individu-individu, badan-badan korporat dan sektor awam.