Jawapan

2016-03-22T20:59:31+08:00
Definisi Tamadun


Perkataan ‘tamadun’ berasal daripada bahasa Arab dengan kata dasar ‘da-na’ yang bererti beragama. Manakala daripada kata ‘da-na’ ini pula muncul kata madanna serta tamaddana yang kedua-duanya bererti mengasaskan dan membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Seterusnya dari kata tamaddana itulah lahirnya perkataan tamaddun . Walaupun perkataan tamadun yang digunakan pada hari ini merujuk kepada suasana kehidupan yang maju dari segi fizikal dan moralnya, namun oleh kerana ia berasal dari kata dasar da-na yang bererti agama, maka sudah tentu maksud sebenar tamadun itu berkaitan dengan keagamaan juga. Dengan itu, secara kasarnya perkataan tamaddun atau tamadun dalam bahasa Melayu itu boleh diertikan dengan satu suasana kehidupan yang maju dari segi ilmu, material, budaya dan kerohanian berteraskan kepada nilai-nilai dan kepercayaan keagamaan yang bersumberkan wahyu al-Qur’an dan al-Hadith.
Istilah terawal yang digunakan untuk menghuraikan tamadun secara ilmiah dipelopori oleh Ibn Khaldun iaitu pengasas ilmu ketamadunan pada abad ke-14. Beliau telah menggunakan dua istilah utama iaitu:
1- Umran - merujuk kepada kawasan tanah atau rumah yang didiami serta segolongan penduduk yang menetap dalam suasana yang subur dan makmur.
2- Hadarah - suatu daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan.
Seterusnya pada abad ke-19 iaitu 500 tahun kemudian, baru ditemui dalam bahasa Inggeris perkataan yang seerti dengan umran dan hadarah iaitu civilisation. Perkataan civilisation berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar dan kota.
Menurut E.B. Taylor, seorang ahli antropologi, perkataan civilisation merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan keupayaan-keupayaan serta tabiat-tabiat lain yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
http://pengajianislam.pressbooks.com/chapter/konsep-dan-pengertian-tamadun/
2016-03-22T21:51:54+08:00
Bahasa Bahasa Arab : mudun, madain, madana ( tinggi budi bahasa, pembukaan Bandar – maksud madana) Bahasa Bahasa Inggeris : civilization ( Bahasa Greek, civitas =Bandar ) Bahasa Bahasa Melayu : peradaban - bermasuk kemajuan pada kehidupan jasmani & rohani masyarakat Barat : *pembangunan lahiriah terutama kebudayaan seprti penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran *sarjana Barat, Gordon Childe : pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah mayarakat *Darcy Riberio dan R.A.Buchanan : menolak unsur rohaniah menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah Islam : *tamadun mesti merangkumi pembangunan lahiriah dan rohanih, penting untuk mengukur tahap ketamadun sesebuah masyarakat *Syed Naquib al-Attas : tamadun - pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur *disokong oleh sarjana Barat seprti Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah penting dalam konsep tamadun