Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-23T19:57:22+08:00
Pemuliharaan terhadap alam sekitar adalah amat penting untuk mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Alam sekitar merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Kedua-duanya memainkan peranan dalam mengekalkan alam semula jadi dan setiap satunya mempunyai rantaian yang mengikat antara satu sama lain, Flora fauna merupakan biodiversiti yang tidak boleh dipisahkan. Flora merupakan tempat perlindungan pelbagai fauna daripada angkara manusia atau sesama haiwan sendiri. Kepupusan salah satu daripadanya akna menjejaskan kitaran alam semula jadi. Penerbangan hutan yang tidak terancang akan menyebabkan cuaca menjadi panas dan kering. Ini akan menjejaskan pertumbuhan flora dan fauna pula akan kehilangan habitatnya. Pemulihara terhadap alam sekitar adalah penting untuk mengelakkan kepupusan. Dengan itu, habitat hidupan darat dan air terpelihara.


Selain itu,pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar amat penting agar manusiamendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar.  Pencemaran air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Sumber air akan menjadi kotor dan beracun dan tidak boleh digunakan. Secara tidak langsung, manusia yang menggunakan air yang tercemar akan mendapat penyakit yang membawa mudarat kepada kita.Tanpa pemusnahan hutan, ia dapat berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan. Kehadiran hutan-hutan tadahan hujan akan menakung air hujan secara semula jadi dalam kuantiti yang besar. Hutan yang lengkap dengan flora dan faunanya menyebabkan air hujan yang turun dapat disalurkan dengan baik ke sungai. Air hujan yang turun itu tidak akan tersejat malah akan disalurkan ke sungai untuk meneruskan peredaran air. Oleh itu, kita perlu menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk digunakan. Hidupan air juga akan mati sekitarnya hidup dalam air yang tercemar.
2016-03-23T20:02:48+08:00
1) Mengekalkan kesihatan yang baik. Udara dan air tercemar menyebabkan penyakit. Contohnya, bahan pencemar udara, CFC boleh menyebabkan kanser kulit dan katarak mata.


2) Memastikan air bersih mencukupi. Oleh itu dapat mengelakkan masalah kekurangan air untuk makan, minum dan membasuh. Sungai dan laut yang bersih menjamin kemandirian organisma akuatik.


3) Mengekalkan kesuburan tanah dan mengelakkan hakisan tanah. Tanah yang subur  dan tidak terhakis sesuai untuk pertanian dan  pembangunan.