Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-24T16:57:25+08:00
PENGENALAN

Perkahwinan dianggap sebagai salah satu daripada sunah para nabi dan rasul.

Firman Allah s.w.t :

Maksudnya : Demi sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutus beberapa rasul sebelum kanu dan Kami menjadikan untuk mereka isteri-isteri dan keturunan.

PERKAHWINAN

Dalam masyarakat dunia pelbagai budaya, terdapat berbagai bentuk perkahwinan yang diamalkan. Setengah masyarakat dan budaya hanya membenarkan monogami atau perkahwinan denganseorang wanita sahaja dalam satu masa. Tujuannya tidak lain melainkan supaya perhubungan diantara manusia berlaku tanpa terkeluar dari sistem dan peraturan yang ditentukan oleh pencipta, tidak seperti haiwan lain yang bebas bergaul tanpa sebarang peraturan. Sebaliknya, melalui institusi perkahwinan itu juga syariat islam telah mempertahankan kehormatan dan kemuliaan insane sesuai dengan sifat mereka yang asal iaitu sebagai makhluk terbaik

NIKAH

Nikah berasal daripada perkataaan arab yang membawa makna himpun dan kumpul. Dari sudut istialah nikah membawa maksud suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan dengan lafaz nikah(menikahkan) atautazwij (mengahwinkan) diantara lelaki dan perempaun yang tidak mempunyai hubungan mahram samaada dengan sebab nasab (keturunan), penyusunan atau persemendaan. Perkahwinan dinamakan nikah kerana ia menghimpunkan dua orang dalam satu ikatan kekeluargaan iaitu sebagai suami isteri.

HUKUM NIKAH BAGI LELAKI

Perkahwinan adalah suatu yang disyariatkan di dalam syariat islam berdasarkan kepada al-Quran dan Sunnah serta Ijmak umat islam seluruhnya. Hukum asalnya menurut kebanyakkan ulama adalah sunat, namun hukum tersebut boleh menjadi wajib, makruh, haram atau harus mengikut keadaan (maslahah) seseorang.

Terdapat lima hukum nikah


maaf la bang
tadi uh member
Komen telah dipadam
jom
Komen telah dipadam