Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-25T01:36:14+08:00
1. Kertas 1 (1249/1) 
Soalan Objektif 40 soalan
Masa menjawab 1 jam
Markah : 40 markah

2. Kertas 2 (1249/2) 
Bahagian A : Soalan Struktur 4 soalan (1 soalan 10 markah) 
Bahagian B : Soalan Esei 7 soalan  - jawab 3 soalan sahaja (1 soalan 20 markah)
Masa menjawab 2 jam 30 minit 
Markah : 100 markah

3. Kertas 3 (1249/3)
Masa menjawab 3 jam  
Markah : 100 markah