Jawapan

2016-03-25T17:39:48+08:00
Pemboleh ubah dimalarkan(ps)=sama,tidak berubah,kekal
pemboleh ubah dimanipulasikan(pm)=berbeza,berlainan
inferens=sebab,kenapa
kesimpulan=pemerhatian,hipotesis