Jawapan

2016-03-25T23:29:59+08:00

Ujian Lisan Mendengar : Pelajar dikehendaki memberikan respon dan jawapan secara bertulis melalui audio yang telah dipasangkan di dalam kelas atau di dalam dewan

Ujian Bertutur : Pelajar akan memberikan jawapan terhadap soalan yang dikeutarakan secara lisanJumlah markah? 30 markah
.