Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-25T23:35:03+08:00
Kesan-kesan pencemaran sisa toksik
Pencemaran udaraBahan-bahan berada dalam kepekatan yang tinggi, seterusnya mengganggu dan membahayakan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta harta benda.Bahan-bahan terdiri daripada bentuk habuk, kabus, wap dan gas. Gas-gas yang terkandung di dalamnya ialah karbon monoksida, nitrogen oksida dan sebagainya.Pembangunan dan pengurusan yang tidak terancang boleh membawa kesan negatif serta mengancam kualiti alam sekitar.Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor akan menjejaskan kesihatan manusia dan menipiskan lapisan ozon.Keseluruhannya, dapatlah dijelaskan bahawa pembuangan toksik berlaku melalui industri perkilangan, kerja-kerja pembinaan dan sebagainya.
Pengenalan
Bahan buangan toksik bermaksud bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat      fizikal, kimia atau biologi yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar dan  boleh berlaku sama ada dalam jangka masa pendek dan panjang.
Ini kerana bahan buangan toksik berbahaya sifat mudah terbakar, mudah menghakis, beracun atau mudah bertindak balas atau meletup apabila bercampur dengan bahan lain. Ia boleh wujud sama ada dalam bentuk cecair, pepejal dan bentuk separa pepejal.
Punca-punca berlakunya pencemaran sisa toksik
Pembuangan sisa toksik dari kilangKebanyakan kilang dibina sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan disalirkan ke dalam sungai berkenaan.Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai.Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar.Pembuangan bahan-bahan buanganPembuangan sampah-sarap, najis.Sesetengah penduduk bandar atau kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat terlebih dahulu.Kilang pula turut membuang bahan beracun ke dalam sungai.Mengancam kehidupan akuatik seperti ikan, udang dan sebagainya.Baja dan racun perosak yang diguna oleh petani juga di bawa oleh air hujan seterusnya mengalir masuk ke dalam sungai.Langkah-langkah mengatasi pencemaran sisa toksik
Penguakasaan undang-undangMewujudkan undang-undang yang baru dan menyeluruh.Akta kualiti alam sekitar 1997 yang bertujuan mengawal aktiviti yang boleh menjejaskan kualiti alam.Garis panduan yang khas dan terperinci tentang pengurusan pembuangan bahan tersebut mesti disediakan.Pihak yang membuang bahan ini di merata tempat harus dikenakan hukuman yang berat.