Jawapan

2016-03-26T00:48:20+08:00

untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat
2016-03-26T03:34:43+08:00
Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada dua aspek tersebut iaitu lahiriah dan rohaniah. dari aspek lahiriah, negara perlu maju dalam pelbagai sektor dan membangunkan negara kepada satu tahap di mana berlaku pembaharuan dari segi ekonomi dan infrastruktur.manakala bagi aspek rohaniah pula ialah sesebuah negara yang dianggap maju perlu adanya kesedaran dalam diri pemimpin dan rakyat dalam memperkembangkan ilmu pengetahuan sama ada dari segi ilmu keagamaan atau sebaliknya  agar pembangunan negara seimbang.