Jawapan

2016-03-27T10:43:05+08:00
- Mod adalah nilai cerapan yang paling kerap dijumpai di dalam sesuatu set data.
Cth:   Tentukan mod bagi markah-markah ujian matematik 8 orang pelajar berikut: 27 82 56 56 82 82 34 82 27 --> jwpn: 82

- Median adalah nilai cerapan yang terletak di tengah-tengah taburan data.
Cth:   
Tentukan nilai median bagi data berikut: 2 4 6 8 10 12 14 --> jwpn: 8

Min adalah purata bagi nilai-nilai cerapan dalam satu set data.

2016-03-27T11:50:38+08:00
Min = Purata 
Mod = Nilai kekerapan 
Median = Nilai yang berada di tengah-tengah
#harapmembantu^_^