Puan Lily menyimpan RM2100 ke dalam bank. Dia mengekalkan simpanannya selama 2 tahun. Pada tahun pertama, dia menerima faedah 3%. Pada tahun kedua, dia menerima faedah 1.25%. Hitung jumlah simpanannya selepas 2 tahun

2

Jawapan

  • ibta
  • Tangan Bantuan
2016-03-27T14:44:57+08:00
2016-03-28T10:25:33+08:00
Basic simpan - RM 2100
faedah 1 - 3%

2100×3% =63
RM 2100 + 63 = RM 2163

faedah 2 - 1.25%

2163×1.25%=27.0375 (round off =27.04)
RM 2163 +27.04 = Rm 2190.04

#jumlah simpanannya ialah RM 2190.04