Jawapan

2016-03-28T21:05:01+08:00
KATA KERJA TRANSITIF
Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti
diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa
nama sebagai predikat dalam ayat.
Contoh ayat :
Kakak suka membaca buku.
(Kata kerja “membaca mesti disertai dengan objek,
iaitu “buku” supaya maksud ayat ini lengkap)
Emak sedang mencuci baju.
(Kata kerja “mencuci” mesti disertai dengan objek
iaitu “ baju” supaya maksud ayat ini lengkap) KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sempurna maknanya dengan tidak memerlukan objek. Ayat contoh : Ayah sedang tidur. (kata kerja “tidur” jelas menunjukkan perbuatan ayah tidak memerlukan objek sebagai pelengkapnya)