Jawapan

2016-03-29T01:21:26+08:00
Kepentingan majlis perbandaran dalam tamadun rom ialah menjalankan pentadbiran tanpa gangguan pentadbiran pusat. selain itu,membawa kemajuan dan keselesaan hidup di bandar serta memastikan pengurusan dan perancangan bandar lebih teratur dan sistematik. sebagai contoh, menyediakan kemudahan awam seperti bekalan air, sistem pemanas, rumah ibadat, sarkas, forum, rumah mandi awam dan istana .