Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-03-30T20:52:51+08:00
Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab.
Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman.                     A. Morfologi
i. Bentuk kata§  kata tunggal§  kata terbitan§  kata majmuk§  kata ganda
* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:§  pengimbuhan§  penggandaan§  pemajmukan   ii. Golongan kata§  kata nama§  kata kerja§  kata adjektif§  kata tugas
B. Sintaksis
Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yangsesuai.
Ayat soalanAyat jawapanAyat sama maksudAyat aktif / Ayat pasifStruktur ayatCakap ajuk / pindahAyat yang betulKetepatan kataKesalahan tatabahasa dalam ayat