Jawapan

2016-03-29T14:40:43+08:00
PERANAN REMAJA DALAM MENGEKALKAN KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN NEGARAMerdeka adalah satu perkara yang amat bermakna kepada kita terutamanya kepada para perajurit yangterlibat secara langsung dalam peperangan untuk menuntut kemerdekaan.Keberanian dan kecekalanmereka perlulah kita hargai.Sifat kepahlawanan mereka telah memberi kebebasan kepada kita untukmencorakkan bumi Malaysia yang tercinta ini.Sekarang,telah tiba masanya untuk kita pula menyambungperjuangan mereka dalam mengekalkan kemerdekaan negara ini.Kedaulatan negara perlulah dipertahankan dengan sebaik-baiknya supaya anak-anak kita dapatmengecapi kebebasan seperti yang kita miliki sekarang.Janganlah kita yang menjadi penyebabkehilangan kebebasan ini untuk dinikmati generasi masa hadapan.Para remaja adalah di antaragolongan yang dipertanggungjawabkan untuk mengekalkan kemerdekaan negara ini.kitaseharusnya berbangga kerana dapat menetap di negara bertuah yang dipanggil Malaysia.Untukmencerminkan perasaan cinta kepada negara sendiri,remaja perlulah menjaga danmempertahankan maruah bangsa dan negara.Para remaja perlulah bersemangat setia kepada negara supaya pengekalan kemerdekaan negara dapatdilakukan dengan semangat kepahlawanan yang berkobar-kobar.Di antara cara untuk remajamengekalkan kemerdekaan negara adalah dengan menyertai angkatan tentera.Tentera amat diperlukanpada setiap masa kerana peperangan boleh meletus secara tiba-tiba.Dengan kekuatan tentera yanghebat, kedaulatan negara dapat dipertahankan.Remaja perlulah sedia berkorban untuk bangsa dannegara.Remaja juga perlulah bersatu padu dan hidup dalam keadaan harmoni.Sejarah telah membuktikanbahawa bersatu padu amat penting dalam mengekalkan keamanan negara. Apabila semangat bersatupadu tiada,bukan sahaja negara bahkan tamadun yang hebat juga akan musnah seperti yang terjadikepada tamadun Islam Uthmaniah di Turki dan Dinasti Ming di China pada suatu masa dahulu.Jadisemangat kekitaan perlulah dipupuk sejak dari awal demi menjamin kemerdekaan negara.Disiplin perlulah dijadikan amalan oleh para remaja. Disiplin dapat melahirkan remaja yang berakhlak danberbudi pekerti mulia.Remaja perlulah menyematkan disiplin dalam diri dengan cara menjadi lebihbertanggungjawab dan menepati masa sekaligus dapat menjadi warganegara yang berguna.Disiplin dikalangan remaja juga dapat dipupuk dengan menyertai institusi-institusi pengajian yang berasaskanketenteraan seperti Maktab Tentera Diraja,Kolej Tentera Darat,Kolej Tentera Udara dan Akademi TenteraMalaysia yang dapat membentuk sifat keperibadian yang unggul.Dalam usaha untuk mengekalkan kemerdekaan negara, remaja perlulah lebih berusaha dan produktifapabila melakukan sesuatu perkara.Para remaja haruslah lebih tabah dalam menghadapi cabaran demimempertahankan hak-hak mereka.Kita juga mesti berdikari dan tidak bergantung kepada kuasa-kuasaasing supaya dapat menjamin kedaulatan negara