Jawapan

2016-03-30T12:48:44+08:00
Pendahuluan : kata alu-aluan . sebutkan tajuk dan huraikan maksud tajuk .

isi : 

- ibu bapa merupakan golongan yang terdekat dengan anak-anak
- ibu bapa mestilah meluangkan masa dalam mengikuti perkembangan pembelajaran anak-anak .
- ibu bapa merupakan suntikan utama pendorong anak-anak dalam mengecapi kecemerlangan .

penutup : buat kesimpulan dan diakhiri dengan ucapan terima kasih . 
2016-04-03T10:48:52+08:00
Pendahuluan:-kata² aluan-tajuk-huraian rinkas mengenai tajuk .

Isi:-Iba bapa adalah pendorong kejayaan anak²-ibubapa boleh membantu dalam pelbagai aspek.- ibubapa hendaklah sentiasa memantau setiap tindakan anak² pada setiap masa.-ibubapa haruslah nengambil tahu setiap masalah mereka.-membantu menyelesaikan masalah.-luangkan masa untuk anak². -menasihati mereka dengan baik.