Jawapan

2016-03-30T21:54:11+08:00
-dpt mengharumkn nma ngara -pelajar2 dpt berfikir dgn pemikiran aras tinggi -meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
1 5 1
Jawapan Paling Bijak!
2016-03-30T21:57:10+08:00
Transformasi pendidikan negara dapat dilakukan dengan cara memberi penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi dapat dijelaskan sebagai teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Apabila penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi diberikan, negara akan melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, celik Teknologi Maklumat dan Komunikasi  (ICT), berkemahiran bagi menghadapi cabaran baru kesan dalam dunia serba maju dan moden ini. Mahu tidak mahu kita tidak boleh menyingkirkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam era globalisasi yang dikenali sebagai Dunia Tanpa Sempadan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa transformasi pendidikan negara dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dengan lebih meluas.

Di samping itu,  transformasi pendidikan juga dapat dibuat dengan cara meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan. Pendidikan prasekolah dapat dijelaskan sebagai pendidikan yang tidak formal dan fleksibel. Kaedah pembelajaran dan pengajarannya menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Aktiviti yang dirancang menitik beratkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Apabila peningkatan kadar penyertaan kanak-kanak yang berumur 4 dan 5 tahun ditingkatkan daripada 67 peratus kepada 87 peratus pada tahun 2012, kanak-kanak yang berumur 4 dan 5 tahun lebih cepat terdedah dengan pendidikan di alam persekolahan yang lebih meluas serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Oleh itu, kanak-kanak yang berumur 4 dan 5 akan diberikan pendidikan awal dan ini akan melahirkan generasi kanak-kanak yang cemerlang. Hal ini jelas menunjukkan bahawa penyertaan kanak-kanak berumur 4 dan 5 dapat dipertingkatkan dengan cara memperluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan.
Dalam pada itu, transformasi pendidikan juga dapat dilakukan dengan memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik. Pendidikan Vokasional dan Teknik dapat dijelaskan sebagai pendidikan melalui latihan pendidikan bercorak kemahiran pra vokasional dalam usaha untuk menyediakan mereka memenuhi permintaan pasaran pekerjaan pada masa hadapan. Oleh itu, pelajar akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga mahir dan separuh mahir dalam sektor perindustrian, perdagangan dan pertanian. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan Teknik dan Vokasional dapat dipertingkatkan melalui pendedahan awal ketika di usia remaja lagi.
Sehubungan dengan itu, tranformasi pendidikan juga dapat dilakukan dengan memantapkan sistem pendidikan negara berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dapat dijelaskan sebagai satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Oleh itu, sifat dan peribadi kental di kalangan murid melalui transformasi sistem pendidikan negara berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang lebih efektif dapat diperkukuhkan. Anugerah "Tokoh Kanak-kanak", "Pingat Hang Tuah", "Olahragawan dan Olahragwati" dan lain-lain anugerah menunjukkan nilai-nilai murni yang disemai dan keberkesanannya dalam penerapan nilai murni melalui Falsafah Pendidikan Negara ini berhasil. Hal ini jelas menunjukkan melalui negara sistem pendidikan negara berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) akan melahirkan seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti.
 Kesimpulannya, tranformasi sistem pendidikan telah telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan dan kemajuan dalam sistem pendidikan negara kita selama ini. Antara peranan yang dimainkan oleh kerajaan dalam merealisasikan transformasi pendidikan negara ialah memperkenalkan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK), memberi penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan, memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik, dan memantapkan sistem pendidikan negara berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Oleh sebab pelbagai usaha telah dilakukan dalam merealisasikan tranformasi pendidikan negara, pelbagai kesan positif telah diterima. Oleh itu, semua pihak, iaitu orang perseorangan, pelajar, masyarakat umum, pihak swasta, kementerian dan kerajaan sendiri hendaklah bekerjasama antara satu sama lain untuk merealisasikan transformasi pendidikan negara ini. Kerjasama ini amat penting dan bersesuaian pula dengan pelaksanaan konsep 1Malaysia.
2 5 2