Jawapan

2016-04-01T09:28:23+08:00
Selain itu , pelajar berwawasan turut mempunyai pelbagai kemahiran hidup . Dalam konteks ini , kemahiran yang diskopkan ialah kemahiran-kemahiran sampingan yang mampu memberikan seseorang pelajar itu tonjolan istimewa berbanding pelajar-pelajar lain . Buktinya , kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa merupakan keistimewaan yang sukar untuk dicari dalam seseorang remaja kini . Tamsilnya , kemahiran bertutur ini mampu menjadi salah satu titik tolak untuk membolehkan seseorang pelajar itu dinilai sebagai keboleh pasaran yang tinggi . Maka , jelaslah bahawa pelajar-pelajar perlu menjadikan kemahiran hidup ini sebagai salah satu perkara esensi demi mencapai wawasan diri .