Jawapan

2016-04-03T18:48:32+08:00
2. SEJARAH PENUBUHAN ASEAN

Pada hakikatnya usaha ke arah kerjasama serantau telahpun bermula selepas Perang Dunia Kedua dengan terbentuknya beberapa kesatuan atau pakatan di antara negara-negara di Asia tenggara. Di peringkat ini kerjasama serantau adalah ke arah usaha bagi mengekalkan kestabilan politik dan memulihkan ekonomi yang musnah akibat peperangan. Namun jangka hayat pertubuhan serta pakatan ini adalah singkat oleh kerana konflik antara negara anggota. Di antara pertubuhan yang dibentuk pada masa itu ialah pertubuhan Asia tenggara (ASA), MAPHILINDO, dan The Asian and Pasific Council (ASPAC).