Jawapan

2016-04-01T09:40:11+08:00

Rumah Mesra Rakyat merupakan rumah yang dibina dan dijual dengan harga yang murah kepada rakyat , terutamanya rakyat yang berpendapatan rendah dan mempunyai kesulitan dari segi kewangan .

Menerusi produk Rumah Mesra Rakyat, golongan berpendapatan rendah dan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari institusi kewangan boleh memiliki rumah sendiri dengan syarat mesti mempunyai sebidang tanah milik sendiri.

Harga Rumah Mesra Rakyat adalah RM 65,000 dengan subsidi kerajaan sebanyak RM 20,000.

Menurut SPNB , sebanyak 31, 767 buah keluarga telah dibantu untuk memiliki rumah kediaman yang dibina di tanah milik sendiri.