Jawapan

2016-04-01T11:26:41+08:00
-Menyatakan perkembangan teknologi masa kini yang menjadi tunggak kemodenan sesebuah negara

-Menyatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menerajui bidang teknologi canggih

-Menyatakan kelebihan-kelebihan yang digapai hasil daripada kecanggihan dunia kini

-Menyenaraikan keburukan dan implikasi-implikasi kemodenan dunia terhadap alam sekitar , flora dan fauna 
2016-04-01T21:30:12+08:00