Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-01T16:22:14+08:00

(b) Kesan kelewatan

Pelbagai kesan akan timbul sekiranya pelajar lewat hadir ke kuliah terutamanya kuliah pada pukul 8 pagi. Pertama sekali, hal ini secara tidak langsung akan mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran yang sedang dijalankan. Pelajar yang lewat datang ke kuliah juga akan merugikan tahap pembelajaran mahasiswa itu sendiri dan hal ini seterusnya berkemungkinan besar akan  menjejaskan gred akademik seseorang individu. Sehubungan dengan itu, mereka akan menghampakan ibu bapa dan pensyarah yang menaruhkan harapan yang tinggi terhadap mereka. Tambahan pula, fenomena kelewatan pelajar hadir ke kuliah bukan sahaja akan menjejaskan imej sendiri, tetapi juga akan menjejaskan nama baik sesebuah universiti. Para mahasiswa turut akan menjadikan sikap tidak menepati masa ini sebagai satu tabiat dan hal ini bakal menimbulkan masalah yang serius semasa di alam pekerjaan pada masa hadapan.

 

(c) Langkah-langkah penambahbaikan

Pelbagai langkah boleh diambil untuk menambahbaikan dan mengatasi masalah kelewatan pelajar menghadiri kuliah pada pukul 8 pagi. Pertama sekali, para mahasiswa perlu sedar akan kesilapan mereka masing-masing dan bertindak dengan meningkatkan disiplin dan motivasi diri. Selain itu, pihak universiti perlu mengadakan tinjauan dan pemantauan terhadap pelajar yang sering lewat. Mereka turut boleh mengenakan tindakan dengan memberikan status tidak hadir dan amaran kepada pelajar yang lewat hadir ke kuliah melebihi 15 minit. Tambahan pula, pensyarah yang mengajar boleh mengambil tindakan seperti mengunci pintu setelah kelas bermula dan mengenakan tindakan yang sewajarnya terhadap pelajar berkenaan. Ceramah yang menfokuskan kepentingan masa dan pengurusan masa turut harus diadakan oleh pihak universiti bagi meningkatkan kesedaran dalam diri pelajar. Pihak universiti juga patut mempunyai pertimbangan yang wajar dalam susun atur jadual dengan mengurangkan kuliah pada pukul 8 pagi.  Pada masa yang sama, pihak ibu bapa harus menjadi suri teladan kepada anak-anak dan memupuk sikap dan amalan menepati masa dalam diri pelajar sejak kecil lagi kerana bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”.Kelewatan pelajar menghadiri kuliah pada pukul 8 pagi boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Faktor-faktor tersebut boleh dibahagikan kepada faktor dalaman dan faktor luaran.

Faktor dalaman merujuk kepada pelajar diri sendiri yang berkaitan dengan kepatuhan pelajar kepada disiplin masa yang ditetapkan oleh pihak universiti. Antara faktor dalaman adalah kekurangan disiplin dan motivasi diri dalam diri pelajar serta sikap ketidakbertanggungjawaban mahasiswa-mahasiswi terhadap diri sendiri. Selain itu, para mahasiswa berpendapat bahawa sesi kuliah pada waktu pagi adalah kurang penting dan mereka tidak memandang kelewatan mereka sebagai satu gangguan yang akan mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Mahasiswa-mahasiswi juga mungkin mengalami gangguan emosi dan psikologi seperti insomnia dan hal ini menyebabkan mereka gagal bangun awal dan akhirnya lewat hadir ke kuliah. Di samping itu, sesi pengajaran dan pembelajaran pada masa kuliah adalah di luar jangkaan para mahasiswa. Hakikatnya, pendekatan yang digunakan oleh pensyarah dianggap kurang menarik minat dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi seperti cara penyampaian kuliah yang bosan, slaid yang disediakan itu kurang menarik minat dan juga kekurangan interaksi antara pensyarah dengan pelajar.

Manakala faktor luaran pula merujuk kepada infrastruktur yang disediakan oleh pihak universiti. Sebagai contoh, perkhidmatan bas yang disediakan kurang memuaskan. Selain itu, pihak universiti tidak mengenakan sebarang tindakan terhadap mahasiswa yang lewat menghadiri kuliah pada pukul 8 pagi