Jawapan

2016-04-02T13:31:55+08:00
-menyatakan apakah jenis-jenis komputer yang dipamerkan

-menyatakan apakah kelebihan-kelebihan yang diperoleh melalui penggunaan komputer

-menyatakan apakah tujuan pameran tersebut diadakan

-menyatakan apakah perancangan masa hadapan dalam bidang pengkomputeran

-menyatakan tahap sambutan dan penerimaan orang awam terhadap pameran komputer tersebut