Jawapan

2016-04-03T11:18:44+08:00
Hal ini kerana, masyarakat agaria dan maritim saling bergantung antara satu sama lain. masyarakat agaria menjalankan aktiviti pertanian yang membekalkan makanan kepada masyarakat maritim secara sistem barter. masyarakat agraria juga sering membeli barangan mewah daripada masyarakat maritim sebagai barangan periasan. masyarakat maritim pula mendapatkan haiwan untuk pengangkutan raja daripada agraria. selain itu, maritim juga mendapat kan tukang kayu dan tukang batu daripada agraria untuk membina kapal layar bagi pelayaran. bahan bagi membina kapal juga didapati daripada agraria.