Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-03T21:35:15+08:00
Meskipun sistem ekonomi sara diri merupakan amalan ekonomi utama di negara-negara Asia Tenggara sebelum kedatangan orang Eropah,namun tidak bermakna mereka belum pernah menjalankan ekonomi bercorak komersial.Umumnya,masyarakat Asia Tenggara telah pun bergiat aktif dalam aktiviti ekonomi komersial yang lebih bersifat tradisional.Aktiviti ini adalah berlandaskan kepada perdagangan yang melibatkan kawasan persekitaran dan juga kawasan luar.Didorong oleh kedudukan geografi Asia Tenggara yang dianggap strategik iaitu terletak di tengah-tengah perjalanan antara Timur dan Barat telah memudahkan hubungan perdagangan dilakukan.Pada awalnya,hubungan dagangan dilakukan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara sahaja,kemudiannya berkembang dan melibatkan negara luar seperti China,India dan negara-negara Arab.Perdagangan tradisional dilakukan secara sistem barter atau pertukaran barangan,seterusnya melibatkan penggunaan mata wang sebagai media pertukaran utama.
Ekonomi komersial ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan sekadar mencukupi keperluan kehidupan sekeluarga sahaja.Kegiatan ini memerlukan lebihan hasil sebagai asas pertukaran atau penjualan barangan.Sistem ekonomi komersial berkaitan dengan aktiviti jual beli barangan bagi memenuhi keperluan hidup masing-masing.Sebelum kedatangan kuasa barat,kegiatan ekonomi perdagangan telah membawa kepada wujudnya kerajaan-kerajaan penting di Asia Tenggara.Sebagai contoh ialah kerajaan Angkor,Annam,Dvaravati,Melaka,Acheh,Majapahit,Srivijaya,Sulu,Patani dan sebagainya.Kemasyhuran kerajaan-karajaan tersebut bergantung sepenuhnya terhadap kemajuan ekonomi komersial yang dijalankan.Di Indonesia,terdapat beberapa kerajaan penting yang lebih terkenal,contohnya kerajaan Majapahit,Srivijaya dan Acheh.Sementara di Myanmar pula wujud kerajaan konbaung.
Walau bagaimanapun,perkembanagn sistem ekonomi komersial pada abad ke-19 ternyata jauh berbeza daripada amalan ekonomi komersial sebelum ini.Sama ada di Indonesia mahupun Myanmar,menjelang abad ke-19,sistem ekonomi negara-negara itu adalah dikuasai oleh kuasa-kuasa barat yang bertindak sebagai kuasa kolonian dan memonopoli kesemua hasil negara. Di Indonesia,sistem ekonominya di kuasai oleh penjajah Belanda dan di Myanmar di kuasai oleh penjajah Inggeris. Walaubagaimanpun, dasar ekonomi imperialis barat telah mewujudkan sistem ekonomi dual yang menekankan kepada pengeluaran bahan mentah untuk jualan di samping mengekalkan ekonomi tradisi yang berasaskan sara diri. Ternyata pada masa yang sama,hasil-hasil pertanian masih menjadi sumber terpenting dalam sistem ekonomi komersial sama adad di Myanmay mahupun di Indonesia.